CHARLOTTA ÖSTLUND

Vardagsvariationer

Verken i skulpturserien Vardagsvariationer tycks ha vuxit fram lite på samma sätt som telefonklotter, som om någon suttit i vardagsrummet och låtit de omgivande föremålen vara både utgångspunkt och byggmaterial till funderingar och reflexioner. De är uppbyggda av möbler och armaturer som blivit ihopsamlade, några av dem mångfaldigade, och sedan ihopkopplade där en möjlig kontaktyta funnits. I någon av skulpturerna är föremålen hopfogade på liknande sätt som atomer i en molekyl är sammankopplade i en för tillfället stabil enhet, medan en annan hänvisar mer till ett pågående flöde och växande.

Jag vill att verken ska kunna fungera som kopplingar mellan olika möjligheter. Min förhoppning är att
fokus ska kunna pendla mellan storleksskalans mikro- och makronivåer, det konkreta och det som
saknar fysisk form, och mellan det vardagliga och det storslagna det vardagliga rymmer. 

Galleria Huuto Nylandsgatan, Helsingfors (2009)

Svenska