CHARLOTTA ÖSTLUND


 "Jag arbetar med skulptur i en tidskrävande process som en plattform för att behandla människans tillvaro. Verken innehåller ofta omformat, skört växtmaterial, de är därför inte statiska utan genomgår delvis en långsam förändringsprocess. Denna egenskap är en del av verken och dess tolkning. Tillvarons skörhet har visat sig vara ett centralt tema i mitt arbete.

Jag har under en längre tid haft ett intresse för förhållandet mellan det redan existerande och min reaktion på det, samt mellan det beständiga och det förgängliga. Jag har dragit paralleller mellan detta och människans förutsättningar och hennes önskningar och handlingar. Jag plockar ofta upp växtelement, som jag bygger om med en kollage-liknande teknik och ibland kombinerar med andra material.

Min förhoppning är att mitt arbete kan berika den poetiska blicken på vår fysiska värld, och låta den tala till oss även om immateriella, mänskliga förhållanden."

Charlotta Östlund (f. 1973 i Sverige) bor och arbetar i Helsingfors, Finland.

Svenska