CHARLOTTA ÖSTLUND


”Työskentelen veistosten parissa, joiden aikaa vievä prosessi toimii minulle alustana kun käsittelen ihmisen olemassaoloa. Teokset sisältävät lähes aina muokattua, haurasta kasvimateriaalia, ja siksi ne eivät ole staattisia vaan käyvät osittain läpi hitaan muutosprosessin. Tämä ominaisuus muodostaa osan teoksien kokemisesta ja niiden tulkinnasta. Olemassaolon hauraus on osoittautunut keskeiseksi teemaksi työskentelyssäni.

Minä olen kiinnostunut suhteesta jo olemassa olevan ja jonkin itse valmistamani välillä, sekä pysyvyyden ja hetkellisyyden suhteesta. Olen vetänyt yhteyksiä näiden sekä ihmisen elinehtojen että hänen toiveiden ja tekojen välille. Keräilen useimmiten kasvinosia, joita uudelleenrakennan kollaasinomaisella tekniikalla, ja joskus yhdistelen muihin materiaaleihin.

Haaveenani on että työni voisi rikastuttaa katsojan poeettista katsetta fyysiseen maailmaan, ja herättäisi sen puhumaan myös immateriaalisista, inhimillisistä olosuhteista.” 

Charlotta Östlund (s. 1973 Ruotsissa) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Suomi