CHARLOTTA ÖSTLUND


”Työskentelen veistosten parissa, joiden aikaa vievä prosessi toimii minulle alustana kun käsittelen ihmisen olemassaoloa. Teokset sisältävät lähes aina muokattua, haurasta kasvimateriaalia, ja siksi ne eivät ole staattisia vaan käyvät osittain läpi hitaan muutosprosessin. Tämä ominaisuus muodostaa osan teoksien kokemisesta ja niiden tulkinnasta. Olemassaolon hauraus on osoittautunut keskeiseksi teemaksi työskentelyssäni.

Minua kiinnostaa rakentaa teoksia jotka saavat kokijan, sekä itseni, vaistomaisesti hidastamaan liikkeitään, terävöittämään aistejaan ja harjoittelemaan ympäristön huomioon ottamista. Haaveenani on että työni voisi rikastuttaa katsojan poeettista katsetta fyysiseen maailmaan, ja herättäisi sen puhumaan myös immateriaalisista olosuhteista."

Charlotta Östlund (s. 1973 Ruotsissa) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Suomi