CHARLOTTA ÖSTLUND
                                           Foto: Arttu Kokkonen

ART ODYSSEY 2021

Utställningen för oss till science fiction-världen

Konstmuseet Gösta 6.11.2021—17.4.2022


Art Odyssey 2021 är en utställningshelhet som fått sin inspiration från science fiction. Utställningen presenterar åtta verk av nutidkonstnärer i vilka man kan se intryck både från litteratur och från filmer. I valen av verken har man koncentrerat sig på videor, skulpturer och andra rumsliga konstverk.

När man anländer till utställningsutrymmet är öppningsvyn som begynnelseepisoden i en film. Någonting har hänt, endast resultatet av händelserna syns och det överlåts till betraktaren att dra slutsatser. I utställningsuppsättningen har man använt sig av konstmuseet Göstas stora utställningssals gigantiska proportioner så att utställningen tar i besittning hela salen från golv till tak.

Konstnärerna är Lauri Astala, Petri Eskelinen, Roland Persson, Joseph Popper, Tiina Raitanen, Kimmo Schroderus, Magnus Wallin och Charlotta Östlund. Utställningen har kuraterats av Petri Eskelinen och Kimmo Schroderus.

Mer information:
Serlachius museer
UställningstrailerEARTH, WIND, FIRE, WATER

Nordiskt konsthantverk utforskar vår tids stora miljöfrågor

Gustavsbergs Konsthall, 6 februari – 9 maj
Kurator: Randi Grov Berger

Utställningens 12 konsthantverkare från Norge, Sverige; Sápmi, Finland och Danmark utforskar och belyser genom sina konstnärskap, verktyg och djupa materialkunskap, de stora miljöfrågorna som vi står inför.

Earth, Wind, Fire, Water är den 44e upplagan av utställningsserien Tendenser och visades 2020 på Galleri F15 i Moss i Norge. När den nu visas på Gustavsbergs Konsthall är det med ett urval av verken från Galleri F15 och även vidareutvecklade och delvis helt nya verk. Utställningen har producerats i samarbete med Nordic Network of Crafts Associations, och med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt

https://www.varmdo.se/gustavsbergskonsthall/konsthallenstart/nyheterkonsthallen/arkivkonsthallen/nordisktkonsthantverkutforskarvartidsstoramiljofragor.5.51850899177222e9f76a6962.html

https://www.facebook.com/gustavsbergskonsthall/

bild: Eyes as Big as Plates # Karin (Norge 2019) © Karoline Hjorth & Riitta IkonenONWARD&UPWARD - Art in the Garden of Life
Droog Gallery, Amesterdam, NL
2 October 2020 - 

https://www.onwardandupward.nl/
https://www.droog.com/
Svenska