CHARLOTTA ÖSTLUND

EARTH, WIND, FIRE, WATER

Nordiskt konsthantverk utforskar vår tids stora miljöfrågor

Gustavsbergs Konsthall, 6 februari – 9 maj
Kurator: Randi Grov Berger

Utställningens 12 konsthantverkare från Norge, Sverige; Sápmi, Finland och Danmark utforskar och belyser genom sina konstnärskap, verktyg och djupa materialkunskap, de stora miljöfrågorna som vi står inför.

Earth, Wind, Fire, Water är den 44e upplagan av utställningsserien Tendenser och visades 2020 på Galleri F15 i Moss i Norge. När den nu visas på Gustavsbergs Konsthall är det med ett urval av verken från Galleri F15 och även vidareutvecklade och delvis helt nya verk. Utställningen har producerats i samarbete med Nordic Network of Crafts Associations, och med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt

https://www.varmdo.se/gustavsbergskonsthall/konsthallenstart/nyheterkonsthallen/arkivkonsthallen/nordisktkonsthantverkutforskarvartidsstoramiljofragor.5.51850899177222e9f76a6962.html

https://www.facebook.com/gustavsbergskonsthall/

bild: Eyes as Big as Plates # Karin (Norge 2019) © Karoline Hjorth & Riitta IkonenONWARD&UPWARD - Art in the Garden of Life
Droog Gallery, Amesterdam, NL
2 October 2020 - 

https://www.onwardandupward.nl/
https://www.droog.com/
Svenska