CHARLOTTA ÖSTLUND

Ur Borelius samling

45 vetenskapliga instrument och undervisningsmodeller, glasvitriner
Permanent verk i Kungliga Tekniska Högskolan Biblioteket, Stockholm
(2001-2002)

En konstnärlig systematisering och presentation av en del av de vetenskapliga instrument som finns i
bibliotekets ägo. Presentationen poängterar att de kriterier, som styr vårt sökande, vår sortering och
värdering av information inte är konstanta. Instrumenten är lösryckta ur sitt gamla sammanhang och
grupperade med en visuell logik. Detta utmanar betraktaren att se ett nytt mönster och kanske att
reflektera över vår egen modell av världen.
Svenska