CHARLOTTA ÖSTLUND

Vävnader

Ur pressmeddelandet:

Charlotta Östlund (f. 1973) använder döda växter som sitt material. Största delen av växtmaterialet samlar och torkar hon själv. Skulpturernas lätta struktur skapas ofta då konstnären böjer växternas stammar till en form. Hon lappar till exempel medfarna blad med blommors kronblad och förstärker svagare strån med ståltråd. Resultatet förenar naturens obevekliga kretslopp med konstnärens känsliga, lyriska uttryck.

Östlunds arbetssätt, som kräver extrem precision och tid, fungerar som plattform för existentiella observationer. Verken innehåller organisk materia, vilket gör att de inte är statiska utan genomgår en långsam förändringsprocess. De är inte nödvändigtvis eviga. Vår tillfälliga och sköra existens är ett av Östlunds mest centrala teman.

Utställningens titel hänvisar till att väva ihop till ett stycke, men också till vävnader i människokroppen. Verkens detaljer påminner bland annat om moderkakor och tunna blodkärl som korsar varandra. Konstnären upplever sig också väva ihop olika tankar och material, som kan leda blicken till gränslandet mellan det konkreta och den nyckfulla tankegången. Via dem kan betraktaren identifiera något som betyder något för dem.

Galerie Forsblom Studio, Helsingfors (2018) 
Svenska