CHARLOTTA ÖSTLUND

Samtal

Blandteknik
(2000)

Samtal har sin grund i upplevelsen av det sammanhang vi ingår i. Är det när vi försöker nå varandra genom samtal
som sammanhanget blir gemensamt? Jag har fört samtal med fem personer, jag har deltagit i samtalen med objekt.
De fem samtalen har utgått från ett första gemensamt objekt. Samtalspartnerns tankar och associationer om detta
objekt har varit grunden för ett nytt objekt. Ur det gemensamma första har fem nya objekt uppstått. Varje person
har fått kommentera det nya, personliga objektet och proceduren har upprepats gång på gång.

Svenska