CHARLOTTA ÖSTLUND

Näste

Platsspecifikt verk för Rendezvous - Avesta Art, Avestas gamla järnverk, SE
Golv- och takmaterial, möbler, lampor mm.
(2010)
Svenska