CHARLOTTA ÖSTLUND

Dold äng

Galerie Anhava Projekt
(2014)

Charlotta Östlund (f. 1973 i Sverige) kombinerar i sina verk material hon plockat I naturen och material
producerat av människan. På utställningen Dold äng upprepar hon naturefterliknandet i intarsior som
hon gjort i papplådor. Östlund har på insidan av papplådorna gjort intarsior med växtmotiv: blommor,
blad och sköra stänglar. Vissa av urgröpningarna har lämnats tomma så att bara figurernas konturer är
synliga: människans försök att efterbilda naturen blir ofullbordat, ofullständigt.

Andra delen av verket är en dold väv av blommor. Kronbladen täcker väggen som en tapet, men de äkta
växterna döljer sig under ett lager vit målarfärg. Att kombinera hantverk med engångsprylar, att lägga in
vissnande blommor i en vägg – det är som att försöka hindra tidens flykt och göra någonting beständigt
av det förgängliga.

Piia Oksanen
(översättning: Markus Sandberg)

Svenska