© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

Y is for YHDESSÄ
Tillsammans - växtdelar, papper mm.
Yhdessä - kasvinosia, paperia yms.
Together - mixed media: parts of plants, paper etc.
(2013)

del av/osa/part of Huuto Alphabet