© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

VARDAGSVARIATIONER
Verken i skulpturserien Vardagsvariationer tycks ha vuxit fram lite på samma sätt som telefonklotter,
som om någon suttit i vardagsrummet och låtit de omgivande föremålen vara både utgångspunkt och
byggmaterial till funderingar och reflexioner. De är uppbyggda av möbler och armaturer som blivit
ihopsamlade, några av dem mångfaldigade, och sedan ihopkopplade där en möjlig kontaktyta funnits. I
någon av skulpturerna är föremålen hopfogade på liknande sätt som atomer i en molekyl är
sammankopplade i en för tillfället stabil enhet, medan en annan hänvisar mer till ett pågående flöde
och växande.

Jag vill att verken ska kunna fungera som kopplingar mellan olika möjligheter. Min förhoppning är att
fokus ska kunna pendla mellan storleksskalans mikro- och makronivåer, det konkreta och det som
saknar fysisk form, och mellan det vardagliga och det storslagna det vardagliga rymmer.
(2009)

ARKIMUUNNELMIA
Arkimuunnelmia-veistossarjan teokset ovat muodostuneet vähän samoin kuin töherrykset puhelimen
ääressä, aivan kuin joku olisi istunut olohuoneessa ja antanut ympärillä olevien esineiden toimia sekä
lähtökohtana, että rakennusmateriaalina mietteille ja pohdinnoille. Teokset rakentuvat
yhteenkerätyistä huonekaluista ja valaisimista, joista osa on moninkertaistettu ja sitten liitetty yhteen
kohdista joissa mahdollinen kontaktipinta on löytynyt. Yhdessä veistoksista esineet ovat kiinnittyneet
toisiinsa vähän samaan tapaan kuin atomit molekyylissä, muodostaen tilapäisesti vakaan
kokonaisuuden, kun taas toinen teos viittaa enemmänkin jatkuvaan kasvuun ja virtaukseen.

Haluan, että teokseni toimivat kytköksinä vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä. Toiveeni on, että
katsojan huomio liikkuisi mikro- ja makrokoon, konkreettisen ja sen, millä ei ole fyysistä muotoa, sekä
arkisen ja arjen suurenmoisuuden välillä.
(2009)

WORKADAY VARIATIONS (2009)
The sculptures of the series "Arkimuunnelmia" (“Workaday variations”) seem to have sprung up like
telephone doodles – as if someone had been sitting in the living room, letting the surrounding items
function both as the starting point and as the construction material for pondering and thoughts. The
works are made of furniture and lamps that have been bunched together. Some of them have been
multiplied and then connected with each other at possible points of contact. In one of the works, the
objects have bonded together like atoms in molecules, forming a temporary whole, while another
work refers to growth or flow that is underway.

I want the works to function as connections between various possibilities. I wish the focus to flicker
between the micro and macro levels of the size scale; the concrete and the abstract; and the workaday
and all that is magnificent in the workaday.
(2009)

Galleria Huuto, Uudenmaankatu