© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

GALERIE ANHAVA PROJEKT (2014)
PIILONIITTY - DOLD ÄNG
Charlotta Östlund (f. 1973 i Sverige) kombinerar i sina verk material hon plockat I naturen och material
producerat av människan. På utställningen Dold äng upprepar hon naturefterliknandet i intarsior som
hon gjort i papplådor. Östlund har på insidan av papplådorna gjort intarsior med växtmotiv: blommor,
blad och sköra stänglar. Vissa av urgröpningarna har lämnats tomma så att bara figurernas konturer är
synliga: människans försök att efterbilda naturen blir ofullbordat, ofullständigt.

Andra delen av verket är en dold väv av blommor. Kronbladen täcker väggen som en tapet, men de äkta
växterna döljer sig under ett lager vit målarfärg. Att kombinera hantverk med engångsprylar, att lägga in
vissnande blommor i en vägg – det är som att försöka hindra tidens flykt och göra någonting beständigt
av det förgängliga.
Piia Oksanen (översättning: Markus Sandberg)

GALERIE ANHAVA PROJEKTI (2014)
PIILONIITTY
Charlotta Östlund (s. 1973, Ruotsi) yhdistää teoksissaan luonnosta poimittua ja ihmisen tuottamaa
materiaalia. Piiloniityssä luonnon jäljittely toistuu pahvilaatikoihin tehdyissä intarsioissa. Östlund on
tehnyt pahvilaatikoiden sisäpuolelle puuintarsioin kasviaiheita: kukkia, niiden lehtiä ja hentoja varsia.
Osa intarsiaa varten koverretuista paikoista on jätetty tyhjiksi ja vain kuvioiden ääriviivat ovat näkyvillä.
Ihmisen jäljittelemä luonto jää keskeneräiseksi, epätäydelliseksi.

Teoksen toinen osa on kätketty kukkakudelma. Terälehdet peittävät seinää kukkatapetin lailla, mutta
aidot kasvit piiloutuvat valkoisen maalikerroksen alle. Käsityön yhdistäminen kertakäyttötavaraan tai
kuihtuvien kukkien säilöminen seinän sisään on kuin yritys pysäyttää ajan kuluminen ja tehdä
katoavasta jotain kestävää.
Piia Oksanen

GALERIE ANHAVA PROJECT (2014)
HIDDEN MEADOW
Charlotta Östlund (born 1973 in Sweden) combines things picked outdoors in nature with man-made
materials. Their juxtapositions reveal the human aim of capturing the essence and beauty of nature. In
Hidden Meadow, the imitation of nature is repeated in inlays made in cardboard boxes. Inlay technique
is a demonstration of skill among cabinetmakers, involving finely executed ornamental designs made
with hardwood veneers or stones of different colour on the surface of pieces of furniture. Östlund has
executed plant motifs of flowers and their petals and delicate stems in wood inlay inside the cardboard
boxes. Some of the parts hollowed for the inlays have been left unfilled and only the contours of the
designs are visible. Nature imitated by man remains unfinished and incomplete. The use of a discarded
used cardboard box as the ground for a time-consuming technique of decoration leads thoughts to
momentariness.

The other part of the work is a hidden weave of flowers. The wall is covered with petals as if they were
floral wallpaper, but the real plants are hidden under a white coat of paint. Combining craftsmanship
with discardable goods or the preservation of withering flowers within a wall are like attempts to halt
time and to make something durable out of things that are transient.
Piia Oksanen (translation: Jüri Kokkonen)

DOLD ÄNG

PIILONIITTY
HIDDEN MEADOW