© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

NÄSTE
platsspecifikt verk för Avesta Art, Avestas gamla järnverk, SE
golv- och takmaterial, möbler, lampor mm.
(2010)

NEST
site specific work for the exhibition Avesta Art, the old ironworks in Avesta, SE
floor and ceiling materials, furniture, lamps etc.
(2010)