© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

"Jag arbetar med skulptur och rumsliga verk och är intresserad av förhållandet mellan det redan existerande och det något egettillverkat, samt av förhållandet mellan det förgängliga och det beständiga. Jag har dragit paralleller mellan detta och människans förutsättningar, hennes önskningar, längtan och handlingar. Därför plockar jag upp material, ofta växtdelar, som jag omformar och kombinerar med egentillverkade delar. Natur fungerar i mitt arbete ofta som en plattform för att behandla människans tillvaro."

Charlotta Östlund (f. 1973 i Sverige) bor och arbetar i Helsingfors, Finland.

"Työskentelen veistosten ja tilateosten parissa ja olen kiinnostunut suhteesta jo olemassa olevan ja jonkin itse valmistamani välillä, sekä myös hetkellisyyden ja pysyvyyden suhteesta. Olen vetänyt yhteyksiä näiden sekä ihmisen elinehtojen että hänen toiveiden ja tekojen välille. Tämä on yksi syy miksi keräilen, useimmiten kasvinosia, joita muotoilen ja yhdistelen toisista materiaaleista valmistamieni osien kanssa. Luonto toimiikin minulle usein alustana kun kuvaan ihmisen olemassaoloa."

Charlotta Östlund (s. 1973 Ruotsissa) asuu ja työskentelee Helsingissä.

"Most of my work consists of sculptures and spatial art. I am interested in the relationship between things, such as something already existing, be it natural objects or something made, and the thought-out and processed; I am also intrigued by the dichotomy of the perpetual and the perishable. I have drawn parallels between this, the human primal pre-conditioning and our needs, longings and actions. This is why I combine materials that I pick up (and usually reshape) with materials of my own crafting."

Charlotta Östlund (b. 1973, Sweden) lives and works in Helsinki, Finland.